gototopgototop

THƯ VIỆN ẢNH

thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
Back Sản phẩm Kiến trúc CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

  • PDF.

Căn cứ Nghị định 209/2004/NĐ-CP của chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Căn cứ Quyết định 18/2003/QĐ-BXD của bộ xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sau khi nghiên cứu khả năng của công ty cổ phần Phúc Dân và chất lượng đầu vào của các vật liệu xây dựng. Công ty cổ phần Phúc Dân cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ bảo hành và bảo dưỡng đối với các công trình do Phúc Dân chịu trách nhiệm thiết kế và thi công xây lắp. Cụ thể như sau:

Điều 1. Cam kết cung cấp dịch vụ

 

1.1. Cam kết về chất lượng:
    Các sản phẩm Thiết kế kiến trúc của chúng tôi trước khi đi vào thực hiện  phải trải qua qui trình kiểm tra chặc chẻ nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thỏa mãn ý tưởng quý khách hàng. Đối với mảng Xây dựng, chúng tôi đảm bảo đúng yêu cầu công việc theo đúng thời gian quy định. Vì vậy khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi đến với Phúc Dân.

1.2.  Cam kết về dịch vụ hỗ trợ:
    Phúc Dân chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ đi kèm có liên quan đến xây dựng nhà ở trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây lắp. Hết thời gian thực hiện hợp đồng, nếu quý khách có yêu cầu hỗ trợ phụ thêm. Phúc Dân chịu trách nhiệm cung ứng dịch vụ hỗ trợ phụ thêm theo hợp đồng phát sinh.


1.3.  Cam kết bản quyền:

Phúc Dân chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền xây dựng. Khẳng định bất cứ một công trình nào do Phúc Dân thực hiện đều được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên của Phúc Dân.
Phúc Dân chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền kiểu dáng đối với các công trình thiết kế mang tính nghệ thuật. Qua đó, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với kiến trúc độc đáo của mỗi công trình.

Điều 2.  Cam kết bảo hành:

 

2.1.  Về việc thực hiện nghĩa vụ bảo hành (Trích điều 22 - 18/2003 QĐ-BXD):

1- Trong giai đoạn bảo hành công trình chủ đầu tư phải thực hiện các công việc sau:

a) Kiểm tra tình trạng sử dụng công trình, phát hiện hư hỏng để yêu cầu sửa chữa;

b) Yêu cầu doanh nghiệp xây dựng thực hiện các trách nhiệm về bảo hành .

2- Doanh nghiệp xây dựng có nghĩa vụ thực hiện sửa chữa các hư hỏng do mình gây ra trong thời hạn bảo hành.

3- Doanh nghiệp xây dựng không chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong các trường hợp sau :a) Khi các hư hỏng công trình xây dựng trong thời hạn bảo hành không phải do lỗi của doanh nghiệp xây dựng gây ra.

b) Khi bộ phận, hạng mục hoặc công trình bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc tháo dỡ do chủ đầu tư vi phạm pháp luật về xây dựng.

2.2. Về đối tượng Phúc Dân chịu trách nhiệm bảo hành.

Phúc Dân chịu trách nhiệm bảo hành đối với các công trình do Phúc Dân thiết kế & Xây dựng hoặc thiết kế & giám sát xây dựng. Đối với trường hợp xây dựng trên bản vẽ không do Phúc Dân thiết kế, Phúc Dân sẽ thực hiện dịch vụ kiểm định chất lượng bản vẽ xây dựng trước khi xúc tiến xây dựng, qua đó có thể chịu trách nhiệm về chất lượng của công trình. Đối với trường hợp công trình chỉ do Phúc Dân thiết kế, Phúc Dân chịu trách nhiệm bảo hành đối với các công trình không có lỗi do bên thi công gây ra.

2.3. Về thời gian thực hiện bảo hành:

STT

Hạng mục

Thời gian bảo hành

Ghi chú

1

Kết cấu nền móng

120 tháng

 

2

Kết cấu khung, tường

120 tháng

 

3

Bề mặt sơn ngoài nhà

12 tháng

 

4

Bề mặt sơn trong nhà

24 tháng

 

5

Vật liệu sứ

36 tháng

 

6

Đường cáp điện, ống nước

60 tháng

 

7

Dầm, trần nhà, mái xi măng

60 tháng

 

8

Mái, trần, ốp trần nhà bằng vật liệu khác với vật liệu xi măng.

n/a

Theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất

9

Cửa, cửa sổ, khóa, công tắc, vòi nước…

n/a

Theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất

Ghi chú:

- Đối với các vật tư xây dựng có hao mòn theo thời gian, thời gian bảo hành bằng thời gian bảo hành của nhà sản xuất.

- Không bảo hành đối với các sự cố hỏng hóc do người sử dụng gây ra.

Điều 3: Chi trả bảo hành

3.1. Theo quy định của Pháp luật, mức chi cho bảo hành các công trình do Phúc Dân thiết kế là 5% giá trị hợp đồng.

3.2. Khách hàng nhận được chi trả bảo hành cho sự cố phát sinh theo đúng quy định tại điều 2 trong bản cam kết này. Trường hợp trái với quy định tại điều 2, khách hàng sẽ nhận được dịch vụ bảo dưỡng nhà ở do Phúc Dân cung cấp.

3.3. Quy trình thực hiện & chi trả bảo hành:

- Kiểm tra sự cố.

- Xác định nguyên nhân sự cố.

- Dự toán chi phí khắc phục sự cố.

- Chi trả bảo hành theo quy định của pháp luật.

 

Điều 4: Hiệu lực pháp lý

4.1 Nội dung cam kết của công ty cổ phần Phúc Dân gồm 03 trang, được lưu trong hồ sơ số: …./ HSGT – PhucdanJSC.

Nội dung cam kết có hiệu lực kể từ ngày giám đốc ký phê chuẩn. Công bố trên website của công ty cổ phần Phúc Dân.

lo go

Bình luận (0)Add Comment

Viết lời bình

busy