gototopgototop

THƯ VIỆN ẢNH

thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
Back Tin tức Tin tức Bộ xây dựng Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

  • PDF.

Ngày 06/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 204/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Ông Nguyễn Văn Tiến - Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, uỷ viên;
4. Ông Nguyễn Xuân Phương - Phó Văn phòng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, uỷ viên;
5. Ông Lê Đức Hoàng - Chuyên viên, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, uỷ viên;
6. Bà Lý Thị Thanh Hoa - Chuyên viên, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, uỷ viên thư ký;
7. Thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định mời khi cần thiết.

Nhiệm vụ của Hội đồng:
1. Xem xét, đánh giá, thẩm định hồ sơ do các cơ sở đào tạo đăng ký để đề xuất trình Bộ trưởng quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
2. Phối hợp với Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử (Website) của Bộ Xây dựng về các cơ sở đào tạo được công nhận và bị xử lý vi phạm.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 204/QĐ-BXD.

Bình luận (0)Add Comment

Viết lời bình

busy