gototopgototop

THƯ VIỆN ẢNH

thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
Back Sản phẩm Kiến trúc QUY TRÌNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

QUY TRÌNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

  • PDF.

Cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang web của Phúc Dân. Trong khuôn khổ bài viết này, Phúc Dân đưa tới quý khách bản hướng dẫn về quy trình thiết kế kiến trúc. Toàn bộ quy trình được thực hiện qua sáu giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Ý tưởng thiết kế.

Quý khách cần nêu ra ý tưởng thiết kế cho ngôi nhà của mình. Ý tưởng đó được mô tả bằng ngôn ngữ nói (viết), bằng hình ảnh hoặc bằng bất cứ công cụ diễn tả ý tưởng nào mà quý khách có thể thực hiện được.

Ý tưởng phải xác định quy mô cho ngôi nhà của mình sao cho phù hợp với nếp sống sinh hoạt của từng thành viên trong nhà. Tất cả những ý tưởng về màu sắc thiết kế, vị trí các thiết kế cơ bản được thực hiện bởi quý khách. Trong trường hợp khó khăn trong vấn đề xây dựng một ý tưởng kiến trúc. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ đưa ra một vài ý tưởng để quý khách lựa chọn.

Quý khách nên tham khảo ý kiến của các thành viên trong gia đình khi phác thảo ý tưởng kiến trúc của mình. Thời gian cho giai đoạn này phụ thuộc vào quỹ thời gian của quý khách và không phải chi trả bất cứ một chi phí nào cho giai đoạn này. Khi đến với Phúc Dân, quý khách sẽ được:

-         Tiếp xúc giới thiệu.

-         Tư vấn sơ bộ kiến trúc.

-         Tư vấn điều kiện pháp lý, quy hoạch.

- Giai đoạn 2: Xây dựng thiết kế sơ phác

Khi nắm bắt ý tưởng của quý khách cùng với kiến thức chuyên môn của mình, Phúc dân sẽ thiết kế phương án sơ bộ.

* Phương án thiết kế sơ bộ bao gồm:

- Các mặt bằng bố trí các phòng.

- Phối cảnh mặt tiền ngôi nhà.

Trên nền tảng phương án thiết kế sơ bộ, hai bên trao đổi, chỉnh sửa để thống nhất phương án chọn.

* Thời gian cho giai đoạn này: Từ khi nhận ỵêu cầu thiết kế đến khi Thiết kế phương án sơ bộ trung bình từ 3 đến 10 ngày tùy quy mô công trình.

* Chi phí cho giai đoạn này: 10%  đơn giá thiết kế.

* Lưu ý: Khách hàng chỉ được xem và trao đổi về thiết kế sơ phác, không được lưu giữ hồ sơ thiết kế sơ phác.


- Giai đoạn 3: Hoàn thiện hồ sơ thiết kế sơ phác và xin cấp phép xây dựng.

 Khi hồ sơ thiết kế sơ phác được đi tới thống nhất, hai bên ký hợp đồng thiết kế. Phúc Dân tiến hành lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng .

 Thủ tục xin cấp phép xây dựng do Phúc Dân chịu trách nhiệm trực tiếp theo điều khoản dịch vụ xin cấp phép xây dựng.

Phí xin cấp phép xây dựng bao gồm: Phí do nhà nước quy định trong thời điểm hiện tại và phí dịch vụ theo thỏa thuận của Phúc Dân với quý khách. Phí này không nằm trong chi phí thiết kế.

Trong thời gian chờ được cấp phép xây dựng. Quy trình thiết kế chuyển sang giai đoạn 4.


- Giai đoạn 4: Thiết kế kỹ thuật.

Phúc Dân chịu trách nhiệm thiết kế hồ sơ kỹ thuật theo phác thảo mà quý khách chọn lựa.

Thời gian hoàn thành hồ sơ kỹ thuật là 15-30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng thiết kế.

Quý khách có thể xem về tiến trình thiết kế kỹ thuật. Khi có vấn đề không ưng ý quý khách có thể yêu cầu thay đổi lại một số chi tiết

·        Khai triển kiến trúc.

·        Thiết kế cấu kiện, hệ thống điện, nước, ăn ten, điện thoại,…

·        Lập dự toán chi tiết

·        Lập tiến độ thi công

Tổng chi phí thiết kế giai đoạn 4 là  30 – 50% đơn giá thiết kế.- Giai đoạn 5: Hoàn thiện bản vẽ

·        Chỉnh sửa lại thiết kế nội thất theo ý đồ của quý khách

·        Phúc Dân kiểm duyệt lại bản vẽ lần cuối cùng.

Lưu ý: Trong trường hợp ý tưởng của quý khách có sự thay đổi. Hai bên cần đi tới thống nhất và bàn bạc lại về ý tưởng trên cơ sở hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Các thiết kế phát sinh của quý khách sẽ phải chi trả thêm chi phí theo đơn giá thiết kế phát sinh theo thỏa thuận.

- Giai đoạn 6: Đóng gói hồ sơ

Phúc Dân sau khi kiểm duyệt bản vẽ, đóng dấu vào hồ sơ thiết kế và chịu trách nhiệm pháp lý về hồ sơ thiết kế.

Phúc Dân bàn giao thiết kế kỹ thuật cho nhà thầu thi công mà quý khách chọn lựa.

Hồ sơ thiết kế của quý khách được lưu làm 03 bản có tác dụng như nhau. Một bản quý khách giữ, một bản bàn giao cho nhà thầu và một bản do Phúc Dân lưu.

lo go

Bình luận (0)Add Comment

Viết lời bình

busy