gototopgototop

THƯ VIỆN ẢNH

thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
Back Văn bản - Tài liệu Văn bản mới

Văn bản mới

Xác định và quản lý vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

  • PDF.

Vị trí việc làm được xác định và điều chỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời phải gắn với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý tương ứng.


Đây là nguyên tắc xác định và quản lý vị trí.......

Thông tư: Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

  • PDF.

Ngày 08/5, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 01/2012/TT-BXD về việc hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam như sau:

Điều 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thầu đối với tổ chức

Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ gốc và 01 bộ hồ sơ sao (bản photocopy) tại cơ quan cấp giấy phép thầu, mỗi bộ hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu theo mẫu tại Phụ .......

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật

  • PDF.

Ngày 14/5/2012, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định 428/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật cụ thể như sau:

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành đã hết hiệu lực pháp luật (gồm 54 văn bản đã hết hiệu lực và 54 văn bản thay thế)

Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo ban hành đã hết hiệu lực pháp luật (gồm .......

Quy định việc đấu thầu mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước

  • PDF.
imagesdauthaumuasameee

Từ ngày 15/6/2012, việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân được thực hiện theo Thông tư 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mua sắm tài sản theo quy định gồm trang thiết bị, phương tiện làm việc; Máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công t.......

Hướng dẫn gia hạn thuế, giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP

  • PDF.

Hôm nay (23/5), Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Cụ thể, gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2012 (không bao gồm t.......

Hướng dẫn gia hạn thuế, giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP

  • PDF.
giamthuekk

Hôm nay (23/5), Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.


Gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Cụ thể, gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2012 (không bao gồm.......