gototopgototop

THƯ VIỆN ẢNH

thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
Back Văn bản - Tài liệu Văn bản mới

Văn bản mới

Hướng dẫn Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ xác định khối lượng điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD

  • PDF.

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 24/BXD-KTXD hướng dẫn Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ xác định khối lượng điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng h.......

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 190/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

  • PDF.

Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, qua quá trình thực hiện theo phản ánh của một số đơn vị, có một số định mức chi phí chưa phù hợp với chi phí thực tế; Bộ Xây dựng đang nghiên cứu và sửa đổi Thông tư này trong năm 2012. Trong khi chưa ban hành được định mức chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị mới, nếu áp dụng định mức trong Thông tư .......

Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT

  • PDF.

Ngày 17/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 213/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT như sau:

Về kinh phí lập quy hoạch: Đối với quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, thì kinh phí cho công tác lập quy hoạch này thực hiện theo Điều 5 Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn –.......

Ngày 24/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 35/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty TNHH Trí Việt Thành phương pháp bù giá vật liệu xây dựng

  • PDF.

Theo hướng dẫn tại văn bản số 20/BXD-KTXD ngày 07/02/2012 của Bộ Xây dựng thì việc bù giá vật liệu xây dựng đối với trường hợp của Công ty TNHH Trí Việt Thành nêu tại văn bản số 79/VBCTY/2011 ngày 26/12/2001 thực hiện theo phương pháp hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu. Theo đó, cách tính bù giá vật liệu (đối với các vật liệu được bù giá theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD) như nêu tại văn bản số 82/CV này là phù hợp.

Trung tâm Thông t.......

Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An

  • PDF.

Ngày 07/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 40/BXD-KTXD gửi Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An về chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng.

Đối với hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình như nêu tại văn bản số 14/TTKĐ-TH, trường hợp nhà nước thay đổi chế độ tiền lương thì việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ vào nội dung hợp đồng tư vấn đã ký kết giữa các bên và các quy định .......

Chi phí thẩm tra hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất công trình thủy lợi của Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam

  • PDF.

Ngày 12/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 46/BXD-KTXD gửi Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam về chi phí thẩm tra hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất công trình thủy lợi.

Theo quy định về quản lý chất lượng công trình thì nhà thầu khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính trung thực và chính xác về kết quả khảo sát. Khi thẩm tra thiết kế cơ sở của dự án, thiết kế kỹ thuật, đơn vị tư vấn căn cứ vào cá.......