gototopgototop

THƯ VIỆN ẢNH

thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
thu_vien_anh_phuc_dan
Back Dịch vụ Dịch vụ Thi công xây dựng

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ CẢI TẠO & NÂNG CẤP NHÀ Ở

  • PDF.
logo_phucdan

Đơn giá tư vấn thiết kế kiến trúc cải tạo, mức độ phức tạp về kết cấu công trình (theo sự đánh giá của bộ phận thiết kế kết cấu dựa trên các kết quả khảo sát hiện trạng): Nhân hệ số k2 các đơn giá tương ứng trong phần A, B nêu trên.

Hệ số k2: Hệ số .......