Giải trí

Những ngôi nhà 'không' trọng lực

  • PDF.Căn hộ Wozoco ở Hà Lan.  

 Ngôi nhà bay ở Ukraine.

 

 Các căn hộ nối với nhau như hình lego tại Canada.

 

 Quả cầu "tinh thần tự do" tại Canada.

  .......

Đồ nội thất 'độc của độc'

  • PDF.
Ghế ngồi xếp chữ.  

 Salon hình con vật.

 

 Bàn nhiều ngăn trong một.

 

 Ghế ngồi thiên nhiên.

 

 Chân bàn... siêu quái.

 

 Ô tô cũng có thể thành giường.

 Ghế ngồi tạo từ... hai đôi chân.

P.A