gototopgototop

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ PHÁT SINH DO THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG

Trong các trường hợp thay đổi phương án thiết kế với lý do từ phía khách hàng, chi phí thiết kế được xem xét tính thêm.

Giai đoạn

Tiến độ công việc

Chi phí tính thêm

1

Ngay sau thời điểm thống nhất phương án thiết kế cơ sở.

20% x giá trị hợp đồng

2

Sau khi hợp đồng đã thực hiện được 1/2 thời gian sau khi thống nhất phương án thiết kế cơ sở.

50% x giá trị hợp đồng

3

Sau khi hợp đồng đã thực hiện được 2/3 thời gian sau khi thống nhất phương án thiết kế cơ sở.

70% x giá trị hợp đồng

Trong trường hợp công việc buộc phải chấm dứt với lý do từ phía khách hàng, chi phí thiết kế theo khối lượng đã thực hiện:

Giai đoạn

Tiến độ công việc

Chi phí tính thêm

1

Sau thời điểm ký kết hợp đồng

50% x giá trị hợp đồng

2

Sau khi hợp đồng đã thực hiện được 1/2 thời gian sau khi thống nhất phương án thiết kế cơ sở.

70% x giá trị hợp đồng

lo go


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: